banner1

Hayata Yön Veren Mefhumlar [ İktisat / Ekonomi ]

"Hayata Yön Veren Mefhumlarda bu akşam " İktisat / Ekonomi " konusu işleniyor... Ekonomi denilen şey bir nizamdır yani hayata ilişkin hükümler bütünlüğüdür. İşyerinde ücretle çalışan bir işçi ya da memur için, sabah dükkanını besmele ile açıp bir şeyler alıp satmaya �..

"Hayata Yön Veren Mefhumlarda bu akşam " İktisat / Ekonomi " konusu işleniyor... Ekonomi denilen şey bir nizamdır yani hayata ilişkin hükümler bütünlüğüdür. İşyerinde ücretle çalışan bir işçi ya da memur için, sabah dükkanını besmele ile açıp bir şeyler alıp satmaya çalışan bir esnaf için, atölyesinde ya da fabrikasında bir şeyler üretmeye çalışan üretici için, tarlasını ekip biçen ve aldığı mahsulü satmaya çalışan bir çiftçi için velhasıl evine ekmek götürme telaşında olan her baba, çocukları için çabalayan her bir anne ve gelecek kaygısı taşıyan her bir gencin bizzat hayatına etki eden fikirler ve hükümler bütünüdür. Bu sebeple iktisat ve ekonomi hayata ilişkin fikirler ve hükümler cinsindendir. Özellikle Müslümanların sadece İslam ile kayıtlı olmaları açısından, sadece İslam’a teslim olmaları gerekliliği açısından ve İslam akidesinden çıkan fikir ve hükümlere göre hayatlarını tanzim etmelerinin farz olması açısından, İslam iktisadı, Müslümanları bağlayıcı tek nizamdır." - İktisat nedir? - Ekonomi nedir? - İktisat ve ekonominin lügat ve ıstılah manaları nelerdir? - İktisadın Hayatta yeri ve konumu nedir? - Müslümanların İktisada bakışı nasıl olmalıdır? - İslam'ın ekonomi ile ilgili hükümleri var mıdır? - Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlara oranla kıtlığı problemi ne demektir? - Kapitalizmde Robert Malthus'un teorisi nedir? - Milli gelir artınca refah artar mı? - Kapitalizmin sömürü araçları - Vergi almak caiz mi? Hangi hallerde vergi alınabilir? - Borsa caiz mi? - Sanal ekonomilerin ekonomiye zararı - Ekonomi nasıl düzelecek? Ve daha pek çok konu ile yayındayız.. #DeğişimiTakipEdin #Ekonomi #İktisat #İslamİktisatNizamı #Kapitalizm #Vergi #KDV #Borsa #EkonomikKrizeİslamiÇözüm Hayata Yön Veren Mefhumlar [ Vahiy ] https://youtu.be/5yHcM-GNFEs Hayata Yön Veren Mefhumlar [ Rızık ] https://youtu.be/9anH3-ajbro?t=34 Hayata Yön Veren Mefhumlar [ Kitleleşme ] https://youtu.be/-iZ7J5eAR_o?t=55 Hayata Yön Veren Mefhumlar [Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat] https://youtu.be/p-_V7q7vMpI?t=48 Hayata Yön Veren Mefhumlar [ Ruh ve Ruhaniyet ] https://youtu.be/XaBYk074pBY?t=24 Hayata Yön Veren Mefhumlar programının oynatma listesi https://www.youtube.com/watch?v=RBL3aZVyi3U&list=PLcx-LikIeIRnyUwXkrecUwIUdgXaZOSpK

Son videolar