banner1

“HİZB-UT TAHRİR HAKKINDA VERİLEN AYM HAK İHLALİ KARARLARI VE ÇELİŞKİLİ YARGILAMALAR"

MAZLUMDER'İN HİZBUT TAHRİR YARGILAMALARI HAKKINDA DÜZENLEDİĞİ BASIN AÇIKLAMASI "Adil Yargılanma Hakkı"nın yargı yoluyla ihlal edildiği birçok örnekten biri de, suçun değil niyetin cezalandırıldığı Hizb-ut Tahrir davasıdır. Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararına ra..

MAZLUMDER'İN HİZBUT TAHRİR YARGILAMALARI HAKKINDA DÜZENLEDİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

"Adil Yargılanma Hakkı"nın yargı yoluyla ihlal edildiği birçok örnekten biri de, suçun değil niyetin cezalandırıldığı Hizb-ut Tahrir davasıdır.

Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararına rağmen çelişkili yargılamalar ortaya çıkmakta, mahkemeler aleyhte karar vermeye devam etmektedir.

Yaşanan hak ihlaline ve mağduriyetlere dikkat çekmek adına bu toplantı düzenlemiştir."

Mazlumder Hizb-ut Tahrir'e Yönelik Çelişkili Yargılamalara Gerekçe Ne?

https://youtu.be/5ZHzT3mL1zE

HİZB-UT TAHRİR TÜRKİYE FAALİYETLERİ

https://youtu.be/lS3D4z7OvVQ

Son videolar